Priser

Priser

Dette er priserne på de kompetencegivende kurser gennem Dansk Førstehjælpsråd, men konkakt mig gerne og vi sammensætter et kursus, så det passer til Jer og til den rigtige pris

Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer (Basis)

3.995,-

Medborgerførstehjælp - 7 timer (Standard)

5.995,-

Førstehjælp for personer med særligt ansvar -12 timer (Udvidet)

9.995,-

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn - 7 timer

5.995,-

Basal førstehjælp til børn - 4 timer

3.995,-

Færdselsrelateret førstehjælp - 8 timer

6.995,-

Førstehjælp om bord på mindre fartøjer og i søsport - 8 timer

6.995,-

Førstehjælp for erhvervschaufører - 3 timer

3.495,-

Førstehjælp ved ulykke - 2 timer (plus tilvalg)

2.495,-

Tilvalgsuddannleserne - Førstehjælp ved...

   - Blødninger - 1½ time

1.495,-

   - Kemiske påvirkninger - 3O min.

795,-

   - Skader i forb. med temperatur påvirkninger - 1 time

995,-

   - Skader på bevægapparatet inkl. hovedskader - 1½ time

1.495,-

   - Småskader - 1½ time

1.495,-

   - Sygdomme - 1½ time

1.495,-

Førstehjælp ved hjertestop - 3 timer (opdatering)

3.495,-

Livreddende førstehjælp - 3 timer (opdatering)

3.495,-

Demonstration af hjertestarter/AED - 45 min.

995,-

Elementær brandbekæmpelse - 3 timer

3.995,-

Max. 16 deltagere pr. hold og hver deltager får:

  • 1 førstehjælpsbog
  • 1 kursusbevis

Alle priser er eksklusiv moms

Ring for spørgsmål  

22 92 48 OO

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Lolland-Falster og Sydsjælland er Kr. 4,OO pr. km


Ved aflysning senere end 1 uge før kursusstart opkræves 5O% af beløbet


Ved aflysning senere end 24 timer før kursusstart opkræves 1OO% af beløbet

Telefon:


+ 45 22 92 48 OO

CVR: 


4O 54 73 2O

© Falsters Førstehjælp. All Rights Reserved.